Drugie Studio Wrocławskie

2017-07-19
2020-12-06

Spis treści:

W języku polskim

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: Drugie Studio Wrocławskie, „Sprawy i Ludzie” 1985 nr 1, z 3 stycznia, s. 10–13. Przedruk [w:] tegoż: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 244–255.

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: Nadzieje i niepokoje, „Sprawy i Ludzie” 1986, z 11 lipca.

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz: Katastrofa, „Sprawy i Ludzie” 1987, z 15 stycznia.

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: Fantazje i rzeczywistość, „Sprawy i Ludzie” 1987, z 19 lutego.

Bruźniak Jacek: Narodziny teatru. Drugie Studio Wrocławskie. Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem/próba opisu zjawiska, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Ireneusza Guszpita, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

Bruźniak Jacek: Magia miejsca?, „Notatnik Teatralny” 1991 nr 1, s. 115–126.

Burzyński Tadeusz, Degler Janusz, Kelera Józef: Memoriał w sprawie utworzenia placówki muzealno-archiwalnej Teatru i Instytutu Laboratorium we Wrocławiu, [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990–1999, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2000, s. 26–33. Przedruk [w:] „Performer” 2015 nr 10.

Cynkutis Zbigniew: Listy do Zbigniewa Osińskiego 1983–1986, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 223–245.

Cynkutis Zbigniew: Drugie Studio Wrocławskie. To, co warsztatowe, [w:] tegoż: Aktor. Animator twórczych procesów, wybór i opracowanie tekstów Jolanta Cynkutis, ilustracje Zbigniew Cynkutis, Bill Ireland, redakcja Izabela Skórzyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź 2012, s. 238–243.

Cynkutis Zbigniew: „Fedra”. Próby, [w:] tegoż: Aktor. Animator twórczych procesów, wybór i opracowanie tekstów Jolanta Cynkutis, ilustracje Zbigniew Cynkutis, Bill Ireland, redakcja Izabela Skórzyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź 2012, s. 244–279.

Degler Janusz: A było to tak… Krótka historia powstania Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (1984–1990), [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990–1999, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2000, s. 7–14. Przedruk [w:] „Performer” 2015 nr 10.

Gucewicz Krystyna: Wrocławski węzeł Gordyjski, „Express Wieczorny” 1987, z 13 lipca.

Iwińska Paulina: Pierwsza historia – Drugiego Studia, magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Kelery, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Kasjaniuk Halina: Fedra, „Integracje” 1989 nr 24, s. 88–89.

Karsznia Adela: Historia powstania Ośrodka, [w:] tejże: Działalność Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych w latach 1990–1994, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Deglera, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 7–26.

Kocur Mirosław: Szamani w Teatrze Dionizosa, „Performer” 2017 nr 14.

Kocur Mirosław: Wokół Drugiego Studia Wrocławskiego. Do przyjaciela Henryka Koczana, „Informator Kulturalny” 1989 nr 11.

Koczan Henryk: Po Laboratorium krótkie dzieje Drugiego Studia Wrocławskiego, „Informator Kulturalny” 1989 nr 10.

Koczan Henryk: Wokół Drugiego Studia Wrocławskiego. Przyjacielowi w odpowiedzi, „Informator Kulturalny” 1989 nr 11.

Koźbiel Janina: Zarzucam sieć, „Tygodnik Kulturalny” 1985, z 20 stycznia.

Krupczyńska Ewa: To miejsce upoważnia do poszukiwań. Rozmowa ze Zbigniewem Cynkutisem, „Sztandar Młodych” 1985, z 17 lutego.

Kucharski Krzysztof: Puste miejsca i domysły, „Gazeta Robotnicza” 1987, z 6 lutego.

Kucharski Krzysztof: Drugi Start Drugiego Studia, „Gazeta Robotnicza” 1987, z 6 listopada.

Kucharski Krzysztof: Perspektywa niedokończonej perspektywy, „Gazeta Robotnicza” 1988, z 15 lipca.

Kucharski Krzysztof: Magia grzechu, „Gazeta Robotnicza” 1989 nr 29, s. 7.

Kucharski Krzysztof: Po Laboratorium, po Drugim Studiu, „Gazeta Robotnicza” 1989 nr 266, z 17 listopada, s. 6–7.

Osiński Zbigniew: O Zbyszku Cynkutisie – wprowadzenie do jego listów, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 219–222.

Praszyński Roman: Epitafium dla Drugiego Studia Wrocławskiego, koniec gry, „Konfrontacje” 1986 nr 1.

Różycki Robert: Koniec Drugiego Studia Wrocławskiego, „Słowo Polskie” 1989, z 5 lipca, s. 3.

Różycki Robert: Eliasz, „Słowo Powszechne” 1989 nr 167, s. 4.

Sachanbińska Alina: Spotkanie z DSW. „Idąc dalej tą drogą”. Rozmowa z Tadeuszem Nestorowiczem, „Wieczór Wrocławia” 1987, z 17 maja.

Smektała Zdzisław: Przed sądem ostatecznym. Rozmowa ze Zbigniewem Cynkutisem, „Tu i Teraz” 1985, z 13 lutego.