Drugie Studio Wrocławskie

2017-07-19
2020-12-06

Zestawiła Katarzyna Lemańska
W układzie alfabetycznym

W języku polskim

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: Drugie Studio Wrocławskie, „Sprawy i Ludzie” 1985 nr 1, z 3 stycznia, s. 10–13. Przedruk [w:] tegoż: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 244–255.

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: Nadzieje i niepokoje, „Sprawy i Ludzie” 1986, z 11 lipca.

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz: Katastrofa, „Sprawy i Ludzie” 1987, z 15 stycznia.

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: Fantazje i rzeczywistość, „Sprawy i Ludzie” 1987, z 19 lutego.

Bruźniak Jacek: Narodziny teatru. Drugie Studio Wrocławskie. Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem/próba opisu zjawiska, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Ireneusza Guszpita, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

Bruźniak Jacek: Magia miejsca?, „Notatnik Teatralny” 1991 nr 1, s. 115–126.

Burzyński Tadeusz, Degler Janusz, Kelera Józef: Memoriał w sprawie utworzenia placówki muzealno-archiwalnej Teatru i Instytutu Laboratorium we Wrocławiu, [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990–1999, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2000, s. 26–33. Przedruk [w:] „Performer” 2015 nr 10.

Cynkutis Zbigniew: Listy do Zbigniewa Osińskiego 1983–1986, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 223–245.

Cynkutis Zbigniew: Drugie Studio Wrocławskie. To, co warsztatowe, [w:] tegoż: Aktor. Animator twórczych procesów, wybór i opracowanie tekstów Jolanta Cynkutis, ilustracje Zbigniew Cynkutis, Bill Ireland, redakcja Izabela Skórzyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź 2012, s. 238–243.

Cynkutis Zbigniew: „Fedra”. Próby, [w:] tegoż: Aktor. Animator twórczych procesów, wybór i opracowanie tekstów Jolanta Cynkutis, ilustracje Zbigniew Cynkutis, Bill Ireland, redakcja Izabela Skórzyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź 2012, s. 244–279.

Degler Janusz: A było to tak… Krótka historia powstania Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (1984–1990), [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990–1999, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2000, s. 7–14. Przedruk [w:] „Performer” 2015 nr 10.

Gucewicz Krystyna: Wrocławski węzeł Gordyjski, „Express Wieczorny” 1987, z 13 lipca.

Iwińska Paulina: Pierwsza historia – Drugiego Studia, magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Kelery, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Kasjaniuk Halina: Fedra, „Integracje” 1989 nr 24, s. 88–89.

Karsznia Adela: Historia powstania Ośrodka, [w:] tejże: Działalność Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych w latach 1990–1994, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Deglera, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 7–26.

Kocur Mirosław: Szamani w Teatrze Dionizosa, „Performer” 2017 nr 14.

Kocur Mirosław: Wokół Drugiego Studia Wrocławskiego. Do przyjaciela Henryka Koczana, „Informator Kulturalny” 1989 nr 11.

Koczan Henryk: Po Laboratorium krótkie dzieje Drugiego Studia Wrocławskiego, „Informator Kulturalny” 1989 nr 10.

Koczan Henryk: Wokół Drugiego Studia Wrocławskiego. Przyjacielowi w odpowiedzi, „Informator Kulturalny” 1989 nr 11.

Koźbiel Janina: Zarzucam sieć, „Tygodnik Kulturalny” 1985, z 20 stycznia.

Krupczyńska Ewa: To miejsce upoważnia do poszukiwań. Rozmowa ze Zbigniewem Cynkutisem, „Sztandar Młodych” 1985, z 17 lutego.

Kucharski Krzysztof: Puste miejsca i domysły, „Gazeta Robotnicza” 1987, z 6 lutego.

Kucharski Krzysztof: Drugi Start Drugiego Studia, „Gazeta Robotnicza” 1987, z 6 listopada.

Kucharski Krzysztof: Perspektywa niedokończonej perspektywy, „Gazeta Robotnicza” 1988, z 15 lipca.

Kucharski Krzysztof: Magia grzechu, „Gazeta Robotnicza” 1989 nr 29, s. 7.

Kucharski Krzysztof: Po Laboratorium, po Drugim Studiu, „Gazeta Robotnicza” 1989 nr 266, z 17 listopada, s. 6–7.

Osiński Zbigniew: O Zbyszku Cynkutisie – wprowadzenie do jego listów, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 219–222.

Praszyński Roman: Epitafium dla Drugiego Studia Wrocławskiego, koniec gry, „Konfrontacje” 1986 nr 1.

Różycki Robert: Koniec Drugiego Studia Wrocławskiego, „Słowo Polskie” 1989, z 5 lipca, s. 3.

Różycki Robert: Eliasz, „Słowo Powszechne” 1989 nr 167, s. 4.

Sachanbińska Alina: Spotkanie z DSW. „Idąc dalej tą drogą”. Rozmowa z Tadeuszem Nestorowiczem, „Wieczór Wrocławia” 1987, z 17 maja.

Smektała Zdzisław: Przed sądem ostatecznym. Rozmowa ze Zbigniewem Cynkutisem, „Tu i Teraz” 1985, z 13 lutego.

 

W języku angielskim

Burzyński Tadeusz, Degler Janusz, Kelera Józef: A Memorial as regards Creation of the Museum and Archives of the Theatre and Laboratory Institute in Wrocław, [w:] The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, edited by Zbigniew Osiński, Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, Wrocław 2000, s. 30–33.

Cynkutis Zbigniew: The Second Studio of Wrocław, [w:] tegoż: Acting with Grotowski. Theatre as a Field for Experiencing Life, translated by Khalid Tyabji, edited by Paul Allain and Khalid Tyabji, Routledge, Abingdon – New York 2015, s. 202–216.

Degler Janusz: Once upon a Time: A Brief History of the Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research Set up (1984–1990), [w:] The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, edited by Zbigniew Osiński, Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, Wrocław 2000, s. 11–14.