Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Ludwik Flaszen, Zbigniew Majchrowski, Zbigniew Osiński

Konferencja Grotowski – narracje
14–15 stycznia 2010
Warszawa, Instytut Kultury Polskiej UW

 

Od lewej: Ludwik Flaszen, Zbigniew Majchrowski, Zbigniew Osiński
Fot. Dorota Ogrodzka
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl