Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Eugenio Barba, Zbigniew Osiński, Jana Pilátová

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Świat miejscem prawdy
17 czerwca 2009
Wrocław

 

Od lewej: Eugenio Barba, Zbigniew Osiński, Jana Pilátová
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl