Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Dariusz Kosiński, Zbigniew Osiński, Monika Blige

Spotkanie poświęcone książce Zbigniewa Osińskiego Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium
28 października 2013
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Dariusz Kosiński, Zbigniew Osiński, Monika Blige
Fot. Jacek Świątek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl