Wyszukiwanie w mediatece:

Spotkanie poświęcone książce Zbigniewa Osińskiego Spotkania z Jerzym Grotowskim.

Spotkanie poświęcone książce Zbigniewa Osińskiego Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium
28 października 2013
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Fot. Jacek Świątek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl