Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jana Pilátová, Tage Larsen, Jan Ferslev, Krystyna Krotoska, Stanisław

Rejs po Odrze z zespołem Odin Teatret z okazji pięćdziesięciolecia zespołu
8 września 2014
Wrocław

 

Od lewej: Jana Pilátová, Tage Larsen, Jan Ferslev, Krystyna Krotoska, Stanisław Krotoski, Zbigniew Osiński, Bogusław Knuter (pierwszy rząd), Bruno Chojak, Janusz Degler, Anne Savage, Donald Kitt, Iben Nagel Rasmussen, Jarosław Fret, Monika Blige (drugi rząd), Leszek Mądzik, Julia Varley, Roberta Carreri, Eugenio Barba, Mieczysław Janowski, Leszek Kolankiewicz, Kai Bredholt, Stefania Gardecka, Wojciech Dudzik
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl