Search in media:

From left: Jana Pilátová, Tage Larsen, Jan Ferslev, Krystyna Krotoska, Stanisław

50 Years of Odin Teatret
8 September 2014
Wrocław

 

From left: Jana Pilátová, Tage Larsen, Jan Ferslev, Krystyna Krotoska, Stanisław Krotoski, Zbigniew Osiński, Bogusław Knuter (first row), Bruno Chojak, Janusz Degler, Anne Savage, Donald Kitt, Iben Nagel Rasmussen, Jarosław Fret, Monika Blige (second row), Leszek Mądzik, Julia Varley, Roberta Carreri, Eugenio Barba, Mieczysław Janowski, Leszek Kolankiewicz, Kai Bredholt, Stefania Gardecka, Wojciech Dudzik
Photo: Maciej Zakrzewski
© The Grotowski Institute

For permission to use these materials, please contact

the Grotowski Institute Archive: t.papuczys@grotowski-institute.pl