Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Zbigniew Osiński

Konferencja Parateatr (1969–1978) i Teatr Źródeł (1976–1982)
26–29 września 2002
Brzezinka, leśna baza Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

 

Na zdjęciu: Zbigniew Osiński
Fot. Tomasz Hołod
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl