Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Leszek Mądzik, Zbigniew Osiński

Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem
28 października 2000
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Leszek Mądzik, Zbigniew Osiński
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl