Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Zbigniew Osiński

Czterdziestolecie powstania Teatru Laboratorium
15 października 1999
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Na zdjęciu: Zbigniew Osiński
Fot. Jerzy Lajstowicz
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl