Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Zbigniew Osiński, Kazimierz Grotowski, Ludwik Flaszen

Czterdziestolecie powstania Teatru Laboratorium
15 października 1999
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Zbigniew Osiński, Kazimierz Grotowski, Ludwik Flaszen
Fot. Jerzy Lajstowicz
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl