Search in media:

Pictured: Zbigniew Osiński

‘Paratheatre (1969–1978) and Theatre of Sources (1976–1982)’, conference
26–29 September 2002
Brzezinka, leśna baza Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

 

Pictured: Zbigniew Osiński
Photo: Tomasz Hołod
© The Grotowski Institute

For permission to use these materials, please contact

the Grotowski Institute Archive: t.papuczys@grotowski-institute.pl