Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Zbigniew Osiński

Sympozjum Improwizacja: pamięć, powtórzenie, nieciągłość w ramach XIV sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA)
8–10 kwietnia
Wrocław, Teatr Polski, Scena na Świebodzkim

 

Na zdjęciu: Zbigniew Osiński
Fot. Tomasz Hołod
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl