Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2014-04-09

Rewolucyjny Związek Młodzieży

organizacja polityczna młodej radykalnie antystalinowskiej lewicy powołana do życia w listopadzie 1956. Głosiła hasła demokratyzacji życia politycznego, w tym także pluralizmu organizacji młodzieżowych. Pod presją władz włączona do powołanego w styczniu 1957 Związku Młodzieży Socjalistycznej. Grotowski był jednym z najważniejszych działaczy RZM, twórcą jego ideowego programu. Jako członek Tymczasowego Komitetu Centralnego ZMS usiłował w ramach Związku kontynuować linię programową RZM.