Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2021-05-12

Instytut Badań Metody Aktorskiej – Teatr Laboratorium

przyjęta z dniem 1 września 1966 oficjalna nazwa teatru Grotowskiego. Stanowiła wyraz zasadniczych zmian, jakie w pracy zespołu zaszły w okresie przed i po premierze Księcia Niezłomnego. Sygnalizowała, że dla Grotowskiego i jego współtowarzyszy celem ważniejszym niż przygotowywanie i prezentacja kolejnych przedstawień, stała się metodyczna praca w zakresie sztuki aktorskiej i sztuki teatru, prowadzona według zasad obowiązujących w badawczych ośrodkach naukowych. Wzorem, na który Grotowski w tym kontekście się powoływał był Instytut Bohra w Kopenhadze. Idea Instytutu została najpełniej wyrażona w wypowiedzi Laboratorium w teatrze opublikowanej w wersji skróconej i zmienionej jako jeden z rozdziałów książki Towards a Poor Theatre.

Bibliografia: 

Laboratorium w teatrze, z Jerzym Grotowskim rozmawiał Bogusław Czarmański, „Tygodnik Kulturalny” 1967 nr 17, z 23 kwietnia, s. 1, 6. Wersja skrócona: Jerzy Grotowski: Instytut Badań Metody Aktorskiej, w programie: Teatr Laboratorium – Instytut Badań Metody Aktorskiej, Akropolis, 1967; przedruk pod tytułem Methodical Exploration, przełożyły Amanda Pasquier, Judy Barba, [w:] Towards a Poor Theatre, Odin Teatrets Forlag, Holstebro 1968, s. 127–131 (wydanie polskie: Badanie metody [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Wrocław 2007, s. 123–128).