Tomasz Rodowicz

(ur. 1951) aktor, reżyser, muzyk, pedagog, historyk filozofii, pszczelarz. Współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 1974–1976. Współtworzył Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w latach 1977–2004. Z jego inicjatywy oraz Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek powstało w 2004 roku Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, którego jest prezesem i liderem. Jest reżyserem/współreżyserem granych przez CHOREĘ przedstawień. Jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. Od 2011 roku prowadzi zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.