Stefania Gardecka

w latach 1966–1984 współpracowała z Jerzym Grotowskim i Teatrem Laboratorium we Wrocławiu, początkowo jako sekretarka, pod koniec istnienia zespołu jako zastępca dyrektora. Od 1980 do chwili rozwiązania teatru w 1984 była szefem organizacyjnym Przedsięwzięcia Góra (1977) oraz Teatru Źródeł (1979–1982).

W 1982 roku była sekretarzem organizacyjnym II Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze organizowanego przez Alinę Obidniak. W latach 1985–1990 współpracowała z Ośrodkiem Teatru Otwartego Kalambur we Wrocławiu jako szef działu zagranicznego. W 1987 roku była sekretarzem organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Teatru Otwartego. W latach 1990 roku zaczęła pracę jako kierownik działu organizacji w Ośrodku Grotowskiego. Jest członkinią międzynarodowej organizacji teatrów alternatywnych EON w Wiedniu.