Marta Kufel

doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalności teatrologicznej, autorka książki Błędne Betlejem Tadeusza Kantora (2013). W swoich badaniach nad polskim teatrem XX wieku, poszukując nowej formuły opisu doświadczenia po Zagładzie, podejmowała próby łączenia chrześcijańskiej nieortodoksyjnej teologii z wybranymi zjawiskami polskiego teatru oraz nowoczesnej filozofii. Pisze rozprawę doktorską Grotowski-Kantor: performer powtórzony. Wstęp do kultury opóźnienia pod kierunkiem prof. Dariusza Kosińskiego. Publikowała m.in. w „Didaskaliach”, „Kontekstach” i „Teatrze”. Żona i mama.