Ludwik Flaszen

eseista, krytyk, współzałożyciel i współanimator Teatru Laboratorium Grotowskiego (1959–1984), dyrektor tej placówki w ostatnich latach jej istnienia. Długoletni współpracownik Grotowskiego, ma istotny udział w kształtowaniu orientacji artystycznej i rozwoju „teatru ubogiego”. Czynny uczestnik i świadek doniosłego epizodu w historii teatru XX wieku. Jest niemal ostatnim przedstawicielem pokolenia założycielskiego Teatru Laboratorium. Od roku 1985 mieszka w Paryżu. Prowadzi zajęcia i wykłady w wielu krajach. Praktykuje własną wersję technik ciała-głosu w warsztatach aktorskich, w oparciu o słowo wielkich pisarzy, głównie Dostojewskiego, Kafki, Becketta. Kontynuuje działalność pisarską. Autor kultowej niegdyś książki pt. Cyrograf – tomu esejów i małych próz o sytuacji jednostki w systemie totalitarnym (pierwsze wydanie 1971, ostatnie – Kraków 1996; wersja francuska – Paryż 1990). Jego tom szkiców o teatrze Teatr skazany na magię (Kraków 1983) zawiera teksty związane ze współpracą autora z Jerzym Grotowskim i jego udziałem w kształtowaniu twórczej doktryny Teatru Laboratorium. W roku 2010 nakładem wydawnictwa Icarus ukazała się jego ostatnia książka Grotowski & Company. W przygotowaniu wydanie wersji polskiej. Trwają prace nad edycjami brazylijską i francuską.