Jana Pilátová

teatrolożka, profesor Wydziału Teatru Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (DAMU).W roku 1968 przebywała na stażu w Teatrze Laboratorium i od tego czasu zajmowała się badaniami nad teatrem Grotowskiego, a także tłumaczyła i publikowała jego teksty. Syntezą jej wieloletnich przemyśleń nad dokonaniami Grotowskiego i Laboratorium jest opublikowana w 2009 roku książka Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Współpracuje z teatrami Farma v jeskyni i Continuo. Zajmuje się też wykorzystaniem teatru w pedagogice.