Igor Stokfiszewski

badacz kultury, kurator, aktywista. Współpracował m.in. z Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, kolektywem Rimini Protokoll, Teatrem Łaźnia Nowa, Wojtkiem Klemmem i Agnieszką Olsten. Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012) kuratorowanego przez Artura Żmijewskiego. Stale współpracuje z artystką Jaśminą Wójcik, z którą współtworzył działania ze społecznością warszawskiej dzielnicy Ursus, w tym dokument kreacyjny „Symfonia Fabryki Ursus” (2018) i aktywności z zakresu partycypacji dzieci. Stale współpracuje również z Fundacją Strefa WolnoSłowa w kontekście włączania poprzez sztukę osób migranckich i uchodźczych. Autor książek Zwrot polityczny (2009) i Prawo do kultury (2018), współredaktor m.in. tomów Sztuka ze społecznością (2018), Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (2016) i Tekstów zebranych Jerzego Grotowskiego (2012). Od 2006 roku jest członkiem zespołu Krytyki Politycznej, koordynuje program Społecznej Instytucji Krytyki Politycznej w Warszawie JASNA10.