Daniel Roland Sobota

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz trzech książek: dwutomowej monografii Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie (Bydgoszcz 2012–2013), pracy o początkach ruchu fenomenologicznego i istocie fenomenologii Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch (Warszawa 2017) oraz próby z filozofii dziejów Esej z filozofii dziejów (Warszawa 2018). Zainteresowania filozoficzne: filozofia niemiecka przełomu XIX i XX wieku, filozofia Heideggera, fenomenologia, filozofia pytania, filozofia teatru i performansu. Członek kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Związany z Bydgoszczą, lokalny animator kultury teatralnej, współtwórca i członek bydgoskiej grupy artystycznej Magazyn Prób Bezpsa. Ideą przewodnią jego myślenia jest tematyka pytania i pytajności.
ORCID: 0000-0002-5603-6346