Katarzyna Woźniak, Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych
Katarzyna Woźniak

Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych

Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2017

U początków włoskiej neoawangardy nie było Jerzego Grotowskiego, chociaż data jego reżyserskiego debiutu z zespołem Teatru 13 Rzędów – rok 1959 – zbiega się w czasie z debiutami artystów związanych z rzymskim teatrem alternatywnym – Claudia Remondiniego, Carla Quartucciego i Carmela Benego – wyznaczającymi w historii włoskiego teatru symboliczny początek Nowego Teatru. Artyści neoawangardy odwoływali się przede wszystkim do Bertolta Brechta, odkrywanej właśnie spuścizny Antonina Artauda i futurystów. Nazwisko Grotowskiego w kontekście neoawangardy pojawia się zazwyczaj w pracach historyków młodszego pokolenia i narracjach samych artystów, którzy debiutowali w tym okresie, i należy tłumaczyć je błędem logicznym wynikającym z niezwykłej popularności, jaką polski reżyser zyskał po weneckim Biennale Teatru w 1975 i dzięki wymianom prac, prowadzonym na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku w Workcenter of Jerzy Grotowski w Vallicelle pod Pontederą. Właśnie specyficzna sytuacja instytucjonalna włoskiego środowiska szeroko rozumianych teatrów poszukujących przed osiedleniem się Grotowskiego w Vallicelle stanowi przedmiot moich zainteresowań i temat niniejszej książki, a jej tytuł – Przed Grotowskim – nawiązuje właśnie do okresu, kiedy narracja na temat znaczenia twórczości artysty dla włoskiego teatru poszukującego nie była jeszcze uprawomocniona jego późniejszymi działaniami na terenie Włoch.

POLECONE EKSPRESEM

Agnieszka Pietkiewicz, Fuga mundi
Katarzyna Woźniak, Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych
Performatyka. Terytoria
Ewa Domańska, Nekros
Dariusz Kosiński, Polski teatr przemiany
Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik
Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
Dariusz Kosiński, Farsy-misteria