Zbigniew Cynkutis

2017-07-19
2020-12-06

Spis treści:

Artykuły o Zbigniewie Cynkutisie

  1. A chronological biography of Zbigniew Cynkutis, [w:] Zbigniew Cynkutis: Acting with Grotowski: Theatre as a Field for Experiencing Life, translated by Khalid Tyabji, edited by Paul Allain and Khalid Tyabji, Routledge, Abingdon – New York 2015, s. 1–48.
  2. Cymerman Jarosław: Z Mekki do Medyny. Rena Mirecka i Zbigniew Cynkutis w Teatrze im. Juliusza Osterwy, „Performer” 2016 nr 11–12.
  3. Grotowski Jerzy: Listy do Zbigniewa Cynkutisa, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 157–166.
  4. Osiński Zbigniew: O Zbyszku Cynkutisie. Wprowadzenie do jego listów, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 219–222.