Zbigniew Cynkutis

2017-07-19
2020-12-06

Zestawiła Monika Blige

Wypowiedzi Zbigniewa Cynkutisa

 1. Ku znalezieniu, „Dialog” 1973 nr 12 (212), s. 132–135.
 2. To ludzkie miejsce – teatr, [w:] Sztuka otwarta: wspólnota – kreacja – teatr, Biuro Wydawnictw Akademickiego Ośrodka Teatralnego „Kalambur”, Wrocław 1977, s. 156–165. Przedruk [w:] Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, pod redakcją Wojciech Dudzika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 181–190.
 3. The New Theatre Festival, Baltimore, 1977, „Odra” 1978 nr 1.
 4. Drzewo Ludzi” i Teatr Źródeł. O programie i zamierzeniach teatru Laboratorium, „Odra” 1978 nr 11, s. 83–86.
 5. Listy do M., wybór listów autora do Maliny i Magdaleny Cynkutis, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 175–218.
 6. Listy do Zbigniewa Osińskiego 1973–1986, 28 listów autora do Zbigniewa Osińskiego, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 223–245.
 7. Notatnik-pamiętnik, fragmenty notatnika autora z grudnia 1966 roku, opracowanie Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 167–173.
 8. Drugie Studio Wrocławskie, rozmawiał Tadeusz Buski [Burzyński], „Sprawy i Ludzie” 1985 nr 1, z 3 stycznia, s. 10–13. Przedruk [w:] Burzyński Tadeusz: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 244–255.
 9. Drugie Studio Wrocławskie, „Teatr” 1985 nr 1.
 10. Aktor. Animator twórczych procesów, wybór i opracowanie tekstów Jolanta Cynkutis, ilustracje Zbigniew Cynkutis, Bill Ireland, redakcja Izabela Skórzyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź 2012.
 11. Acting with Grotowski: Theatre as a Field for Experiencing Life, translated by Khalid Tyabji, edited by Paul Allain and Khalid Tyabji, Routledge, Abingdon – New York 2015.
 12. Notebook-Diary, translated by Duncan Jamieson and Adela Karsznia, [w:] Voices from Within: Grotowski’s Polish Collaborators, Edited by Paul Allain and Grzegorz Ziółkowski, Polish Theatre Perspectives, London – Wrocław 2015, s. 72–78.

Artykuły o Zbigniewie Cynkutisie

 1. A chronological biography of Zbigniew Cynkutis, [w:] Zbigniew Cynkutis: Acting with Grotowski: Theatre as a Field for Experiencing Life, translated by Khalid Tyabji, edited by Paul Allain and Khalid Tyabji, Routledge, Abingdon – New York 2015, s. 1–48.
 2. Cymerman Jarosław: Z Mekki do Medyny. Rena Mirecka i Zbigniew Cynkutis w Teatrze im. Juliusza Osterwy, „Performer” 2016 nr 11–12.
 3. Grotowski Jerzy: Listy do Zbigniewa Cynkutisa, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 157–166.
 4. Osiński Zbigniew: O Zbyszku Cynkutisie. Wprowadzenie do jego listów, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 219–222.