Tłumaczenia prac

2011-05-14
2021-02-19

prof. dr hab. Zbigniew Osiński

Na język angielski

Książki

 1. Grotowski's Laboratory, Translated by Bolesław Taborski, Interpress Publishers, Warsaw 1979, ss. 148, co-author: Tadeusz Burzyński.
 2. Grotowski and His Laboratory, Translated and Abridged by Lillian Vallee and Robert Findlay, PAJ Publications, New York 1986, ss. 187.
 3. Jerzy Grotowski’s Journeys to the East, Translated from Polish by Andrzej Wojtasik and Kris Salata, Edited by Kris Salata, Polish text edited by Iga Rutkowska, Routledge – Icarus Publishong Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław – London – New York 2014, ss. 219.

Artykuły

 1. Theatre Laboratory, „Interscena – Acta Scaenographica” [Międzynarodowe czasopismo poświęcone problemom scenografii, Praha] 1971, nr 3, s. 2–21.
 2. Symposium sur „l'Art du debutant”, „Le Théâtre en Pologne” 1978, nr 9–10, s. 18–20.
 3. Vingt ans du Théâtre Laboratoire de Jerzy Grotowski – Twenty Years of Jerzy Grotowski's Laboratory Theatre, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 5, s. 3–9.
 4. Gardzienice – More than Theatre, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 6, s. 21–23. Polski pierwodruk: Gardzienice – więcej niż teatr, „Radar” 1979, nr 12, s. 8–9, 11, 25 i 28.
 5. Les Polonais au festival de Nancy – The Polish at the Festival in Nancy. [Festival Mondial du Théâtre „Noël 79 à Nancy”, 12–24 XII 1979], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 6, s. 40–41.
 6. Le théâtre et les traditions populaires. Session internationale à Lublin - The Theatre and the Folk Tradition Session in Lublin, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 10–11, s. 33–39.
 7. La problematique de jeu de l'acteur, theme d'un symposium tenu à Poznań – The Problems of Acting as Subject of the Symposium in Poznań. [Refleksje po międzynarodowym sympozjum „Aktor”, zorganizowanym przez Teatr Ósmego Dnia, Poznań 3–5 IV 1981], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1981, nr 9, s. 24–26.
 8. „Sortileges” à Gardzienice. Un spectacle qui embrasse toute la vie de ceux qui le créent – „Sorcery” in Gardzienice. Production Embracing the Entire „Sortileges” à Gardzienice. Un spectacle qui embrasse toute la vie de ceux qui le créent – „Sorcery” in Gardzienice. Production Embracing the Entire Life of its Creators. [Gusła w Gardzienicach. Spektakl, który zawiera całe życie ludzi, którzy go tworzą], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1981, nr 1, s. 15–21.
 9. Le troupe „Gardzienice” en Italie et en Republique federale d'Allemagne - „Gardzienice” in Italy and the Federal Republic of Germany, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1982, nr 1, s. 22–24.
 10. „Gardzienice”. A theatre under the open sky, „Projekt” 1983, nr 1/151, s. 38–45.
 11. Les experiences scandinaves de la troupe „Gardzienice” [20 VIII – 30 IX 1982] – „Gardzienice”, the Scandinavian Experience [20 VIII – 30 IX 1982], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1983, nr 2–4, s. 80–86.
 12. Avvakoum”. Spectacle du Centre théâtral, „Gardzienice” – „Avvakoum”. Production of the „Gardzienice” Theatre Centre. [Awwakum - spektakl Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1986, nr 4–5, s. 3–10.
 13. Trois livres sur Jerzy Grotowski – Three Books on Jerzy Grotowski,„Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1987, nr 4–6, s. 48–50.
 14. Le Théâtre Stanisław Ignacy Witkiewicz à Zakopane – The Stanisław Ignacy Witkiewicz Theatre of Zakopane, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1988, nr 4–6, s. 24–32.
 15. Grotowski Blazes the Trails. From Objective Drama to Ritual Arts, translated by Ann Herron and Halina Filipowicz, edited by Halina Filipowicz, „The Drama Review” [New York] Vol. 35, nr 1/129, Spring 1991, s. 95–112. Wersja późniejsza, pod zmienionym tytułem: Grotowski Blazes the Trails. From Objective Drama to Art as Vehicle, translated by Ann Herron and Halina Filipowicz, edited by Halina Filipowicz, [w:] The Grotowski Sourcebook, Edited by Lisa Wolford and Richard Schechner, Routledge, London and New York 1997, s. 383–398.
 16. Hebrajskie Studio Dramatyczne w Wilnie (1927–1933) – The Hebrew Theatre Studio in Vilna (1927–1933), [w:] Teatr żydowski w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 18–21 X 1993. Streszczenia referatów – Jewish Theatre in Poland. International Conference. Warsaw, October 18–21, 1993. Abstracts, redakcja Małgorzata Leyko, s. 34–35. Streszczenie referatu w językach polskim i angielskim.
 17. Grotowski Jerzy, [w:] Theatrical Directors: A Biographical Dictionary, edited by John W. Frick and Stephen M. Vallillo, Greenwood Press, Westport, Connecticut – London 1994, s. 190–192.
 18. The „Theatre of Space” of Jerzy Grotowski and Jerzy Gurawski, [in catalogue of exposition:] The Labyrinth Called Theatre. On Theatrical Space, Script Anna Litak, Grzegorz Niziołek, Kraków, Galeria BWA, 20 VI – 21 VIII 1994, s. 38–48.
 19. The Cultural Centres of the 90s. The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research as an exemple of the cultural centres of the 90s, translated by Małgorzata Możdżyńska-Nawotka and Andrzej Głazek, [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 1990 – czerwiec 1996 – The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research, 1990 – June 1996, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1996, s. 4–23.
 20. Grotowski au Collège de France: lecon premiere – Grotowski at Collège de France. Lesson One, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1997, nr 3, s. 14–19.
 21. The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research. The project of program assumptions, [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990–1999. The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research. Redakcja merytoryczna/Editor Zbigniew Osiński. Opracowanie/Elaboration Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2000, s. 21–25.
 22. Grotowski Blazes the Trails: From Objective Drama to Art as Vehicle, translated by Halina Filipowicz and Ann Heron. Edited by Halina Filipowicz, [w:] The Grotowski Sourcebook. Edited by Lisa Wolford and Richard Schechner, Routledge, London and New York 2001, s. 385–400. Peperback edition. First published 1997.
 23. Leszek Kolankiewicz and Zbigniew Osiński: Jerzy Grotowski and Ludwik Flaszen. Translated by Grzegorz Ziółkowski and Kris Salata, Why a theatre laboratory?, „Peripeti” (Institut for Æstetiske Fag. Aarhus Universitet, Århus) 2004, nr 2, s. 41–44.
 24. Schiller, Kantor et l’état actuel – Schiller, Kantor – and the Present, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 2004, nr 1–2, s. 56–62.
 25. „Dancer” – Actor of Jerzy Grotowski. Translated by Justyna Rodzińska, [w:] Theatrum Mirabiliorum Indiae Orientalis. A Volume to Celebrate the 70th Birthday of Professor Maria Krzysztof Byrski, edited by Monika Nowakowska and Jacek Woźniak, „Rocznik Orientalistyczny” (Warszawa) tom LX, 2007, zeszyt 2, s. 394–412.
 26. The Heritage of Reduta in Grotowski’s Laboratory Theatre. Translated and edited by Kris Salata, „TDR – The Drama Review” (New York University) Summer 2008, nr 198, s. 52–74. Rozdział książki Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.
 27. Jerzy Grotowski and Ludwik Flaszen, Translated from Polish by Grzegorz Ziółkowski and Paul Allain, [w:] Mirella Schino: Alchemists of the Stage. Theatre Laboratories in Europe, Translated from Italian and French by Paul Warrington (AlfaBeta), Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2009, s. 141–158.
 28. Grotowski and the Reduta Tradition, Translated [from Polish] by Kris Salata, [w:] Grotowski’s Empty Room, edited by Paul Allain, Seagull Books, London – New York – Calcutta 2009, s. 19–54.
 29. Returning to the Subject: The Heritage of Reduta in Grotowski’s Laboratory Theatre. Translated and edited by Kris Salata, „TDR – The Drama Review” (New York University) Summer 2008, nr 198, s. 52–74. Rozdział książki Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.
 30. Jerzy Grotowski in China, translated by Joanna Klass and Artur Zapałowski, [w:] Poland–China. Art. And Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Polish Institute of World Art Studies, Centre for Chinese Language and Culture „The Confucius Institute in Krakow, Jagiellonian University Press (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kraków 2011, s. 259–267.
 31. Tadeusz Kantor – Jerzy Grotowski: Two Concepts of Theatre and Art, [w:] Katarzyna Fazan, Anna Róża Burzyńska, Marta Bryś (eds.), Tadeusz Kantor Today. Metamorphoses of Death, Memory and Presence, Translated by Anda MacBride, Peter Lang Edition (Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, Edited by Krzysztof Zajas, Jarosław Fazan, Volume 7), Frankfurt am Main 2014, s. 353–364.
 32. The Notebooks of Rena Mirecka, „Mime Journal”, Introduction, selected and edited by Zbigniew Osiński, translated by Eva Sobolevski, Volume 25, July 2014 („Grotowski and His Legacy in Poland”), s. 16–46.

Wywiady, rozmowy

 1. Vers la théâtrologie moderne. Entretien avec Zbigniew Osiński. Propos recueillis par Maryla Zielińska – Towards Modern Theatrology. An Interview with Zbigniew Osiński. Interviewed by Maryla Zielińska, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1995, nr 3, s. 17–21.

Na język arabski

Artykuły

 1. Fragment książki Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, przeł. Hatif al-Dżannabi, Jaddet al Rawza, „Al M'arifa” (Syria – Damaszek) May 1981, nr 231, s. 155–163.

Na język bułgarski

Artykuły

 1. Кантор и Гротовски: два театъра, две представи, превод и бележки Богдан Глишев (Kantor i Grotowski: dwa teatyra, dwie priedstawi), prewod i beleżki Bogdan Gliszew, „Гестус. Tеатрален алманах”/„Gestus. Teatralen almanach” (Sofia) 2009, s. 302–358.

Na język chiński

Artykuły

 1. Grotowski and Tadeusz Kantor, translated [from Polish and English] by Sun Manlin, „Theatre Arts. Academic Journal” (Shanghai) 2009, nr 5, s. 26–33. Tekst w języku chińskim, spis zawartości pisma dwujęzyczny – po chińsku i po angielsku.
 2. 兹 别格涅夫·奥辛斯基:耶什·戈洛托夫斯基中国 之行及其意义 [Zbigniew Osiński: Jerzy Grotowski w Chinach i znaczenie tej wizyty], [w:] “古今波兰 艺术和中波美术交流” [Polska–Chiny: Sztuka i Dziedzictwo Kultury], 马 丁. 雅谷比, 陈 淑君 (编 者) [Marcin Jacoby i Cheb Shujun (redakcja)], Shanghai Jinxiu Wenzhang, Shanghai 2012; s. 191–198.

Na język estoński

Artykuły

 1. Grotowski maailmanagemine ja Laboratorium, przeł A. Kurtna, „Looming” (Tallin) 1980, nr 12, s. 1761–1770. Fragment książki Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
 2. Grotowski kui teejuht: „Objektivsest draamast” (1983–1985) rituaalsete kunstident (alates 1985. aastast), [w:] Jerzy Grotowski: Tekstid aastatest 1965–1969. Poola keelest tōlkinud Hendrik Lindepuu, Eesti Teatriliit, Tallinn 2002, s. 215–249. Przekład rosyjski: Grotowskij prokładywajet puti: ot Obiektiwnoj Dramy (1983–1985).

Na język fiński

Artykuły

 1. Grotowski viitoittaa tien. Objektivisesta Draamasta (1983–1986) Rituaalitaitestin (1985 – ), [w:] Jerzy Grotowski: Han ei ollut kokonainen. Teksteja vuosilta 1965–1969, Toimittivat: Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Suomentanut: Marti Puukko, Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993, s. 204–240.

Na język francuski

Książki

 1. Laboratoire de Grotowski, Editions Interpress, Varsovie 1979, ss. 148. Co-auteur: Tadeusz Burzyński.

Artykuły

 1. Le „symbolisme du centre” au théâtre de Wilam Horzyca, przeł. Aleksander Labuda, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. XII, 1969, z. 1/22, s. 61–88.
 2. A la recherche d'un sens. [IX Festival Mondial du Théâtre à Nancy], „Travail théâtral” [Lausanne] 1973, nr 12, s.113–117.
 3. Symposium sur „l'Art du debutant”, „Le Théâtre en Pologne” 1978, nr 9–10, s. 18–20.
 4. Gardzienice – davantage que du théâtre, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 6, s. 17–20.
 5. Vingt ans du Théâtre Laboratoire de Jerzy Grotowski – Twenty Years of Jerzy Grotowski's Laboratory Theatre, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 5, s. 3–9.
 6. Les Polonais au festival de Nancy – The Polish at the Festival in Nancy. [Festival Mondial du Théâtre „Noël 79 à Nancy”, 12–24 XII 1979], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 6, s. 40–41.
 7. Le théâtre et les traditions populaires. Session internationale à Lublin – The Theatre and the Folk Tradition Session in Lublin, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1980, nr 10–11, s. 33–39.
 8. La problematique de jeu de l'acteur, theme d'un symposium tenu à Poznań – The Problems of Acting as Subject of the Symposium in Poznań. [Refleksje po międzynarodowym sympozjum „Aktor”, zorganizowanym przez Teatr Ósmego Dnia, Poznań 3–5 IV 1981], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1981, nr 9, s. 24–26.
 9. „Sortileges” à Gardzienice. Un spectacle qui embrasse toute la vie de ceux qui le créent – „Sorcery” in Gardzienice. Production Embracing the Entire„Sortileges” à Gardzienice. Un spectacle qui embrasse toute la vie de ceux qui le créent – „Sorcery” in Gardzienice. Production Embracing the Entire Life of its Creators. [Gusła w Gardzienicach. Spektakl, który zawiera całe życie ludzi, którzy go tworzą], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1981, nr 1, s. 15–21.
 10. Le troupe „Gardzienice” en Italie et en Republique federale d'Allemagne – „Gardzienice” in Italy and the Federal Republic of Germany, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1982, nr 1, s. 22–24.
 11. Les experiences scandinaves de la troupe „Gardzienice” [20 VIII – 30 IX 1982] – „Gardzienice”, the Scandinavian Experience [20 VIII – 30 IX 1982], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1983, nr 2–4, s. 80–86.
 12. L'analyse du texte dramatique dans le théâtre „Reduta” de Juliusz Osterwa et de Mieczysław Limanowski, [w:] Le texte dramatique: la lecture et la scène. Actes du colloque organisé par l'Université de Wrocław et l'Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) en collaboration avec d'autres universités polonaises et étrangeres. Karpacz, les 29 avril – 3 mai 1984, dans la présentation de Józef Heistein, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 895, Romanica Wratislaviensia XXVI”, Wrocław 1986, s. 51–65.
 13. „Avvakoum”. Spectacle du Centre théâtral „Gardzienice” – „Avvakoum”. Production of the „Gardzienice” Theatre Centre. [Awwakum – spektakl Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”], „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1986, nr 4–5, s. 3–10.
 14. Trois livres sur Jerzy Grotowski – Three Books on Jerzy Grotowski, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1987, nr 4–6, s. 48–50.
 15. Le Théâtre Stanisław Ignacy Witkiewicz à Zakopane – The Stanisław Ignacy Witkiewicz Theatre of Zakopane, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1988, nr 4–6, s. 24–32.
 16. La Tradition de Stanislavski au „Théâtre Reduta” et au „Théâtre Laboratoire”. [Kolokwium „Le siecle Stanislavski”, Centre Georges Pompidou w Paryżu: 2–6 XI 1988], „Bouffonneries” [Centre d'Action Culturelle de Montreuil] 1989, nr 20–21 [Le siècle Stanislavski], s. 85–90.
 17. Repères pour une biographie 1937–1990, Texte traduit du polonais par Marie-Therese Vido-Rzewuska, [w:] Ryszard Cieslak, acteur-emblème des années soixante, Ouvrage collectif realise sous la direction de Georges Banu, Académie Expérimentale des Théâtres, ACTES SUD 1992, s. 23–30. Pierwodruk: O Ryszardzie Cieślaku 1937–1990, w katalogu wystawy: Ryszard Cieślak. Aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu. Wystawa, Muzeum Historyczne, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1991, s. 6–12.
 18. Grotowski au Collège de France: lecon premiere – Grotowski at Collège de France. Lesson One, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1997, nr 3, s. 14–19.
 19. Le Théâtre Reduta (1919–1939), théâtre d’art. polonais. Traduction Marie-Thérèse Vido-Rzewuska, [w:] Les Cités du théâtre d’Art de Stanislavski à Strehler. Ouvrage collectif sous la direction de Georges Banu, Editions Théâtrales. Académie Expérimentale des Théâtres 2000, s. 124–135.
 20. Returning to the Subject: T Tadeusz Kantor et Jerzy Grotowski face à Stanisław Wyspiański, traduction de Joanna Pawelczyk, [w:] L’Âge d’or du théâtre polonais. Mickiewicz, Wyspiański, Grotowski, Kantor, sous la direction de Agnieszka Grudzińska, Michel Maslowski, Les Editions de l’Amandier, Paris 2009, s. 137–157.
 21. Diffusion différe de la methodé Tchekhov en Pologne, traduction de Joanna Pawelczyk, [w:] Mikhaïl Tchekhov/Michael Chekhow. De Moscou à Hollywood. Du théâtre au cinema, sous la direction de Marie-Christine Autant-Mathieu, L’Etretemps édition, Montpellier 2009, Tchekhov s. 317–332. Co-auteur: Katarzyna Osińska.
 22. Le Théâtre Laboratoire de Grotowski en tant que groupe créatif, traduction de Joanna Pawelczyk, Créer, ensemble. Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe–XXe siècles), sous la direction de Marie-Christine Autant-Mathieu, éditions L’Entretemps, Montpellier 2013, s. 299–320. Tłumaczenie fragmentu książki: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 250–269, Rozdziały: Laboratorium jako grupa twórcza; Charyzma twórcy Laboratorium; Więź międzyludzka – twarzą w twarz; Wielofunkcyjność działań i wytworów.
 23. Jacques Copeau. La réception en Pologne, traduction de Halina Sudoł-Sadowska, Joanna Pawelczyk, [w:] Jacques Copeau hier et aujourd’hui, Préface de Jacques Lasalle, Postface de Catherine Dasté. Textes de Maria Ines Alverti, Marco Consolini, Marion Denizot, Thomas Donahue, Simone Drouin, Yukie Mase, Vincenzo Mazza, Miloš Mistrík, Keiko Miyamoto, Simona Montini, Zbigniew Osiński, Pierre Philippe-Meden, Maryline Romain, Gessica Scapin, Marc Sorlot. Suivis de la pièce inédite de Jean Villard-Gilles et Michel Saint-Denis Les Jeunes Gens et l’Araignée. Sous la direction de Miloš Mistrik, VEDA, vydavatelstvo SAV, Bratislava, Les Éditions de l’Amandier, Paris 2014, s. 235–243.

Wywiady, rozmowy

 1. Jean-Louis Kuffer: Festival international du théâtre contemporain. Utopies a la polonaise. Invitée d'honneur à Lausanne: la Pologne. Double symbole, de la lutte pour la liberté et d'un besoin vital de création artistique. Entre tradition et utopie. [Wywiad podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lozannie w okresie 25 VIII – 3 IX 1984, w ramach seminarium towarzyszącego tej imprezie Zbigniew Osiński wygłosił wykład O teatrze alternatywnym w Polsce], „Le Matin” [Lausanne] 31 août 1984, s. 14.
 2. Vers la théâtrologie moderne. Entretien avec Zbigniew Osiński. Propos recueillis par Maryla Zielińska – Towards Modern Theatrology. An Interview with Zbigniew Osiński. Interviewed by Maryla Zielińska, „Le Théâtre en Pologne – The Theatre in Poland” 1995, nr 3, s. 17–21.

Na język hebrajski

Artykuł

 1. Hebrajskie Studio Dramatyczne w Wilnie, 1927–1934, przekład hebrajski: Shmuel Werses, [w:] Between Two World Wars. On the Cultural Life of the Jews in Poland in its Three Languages, Edited by Chone Shmeruk and Shmuel Werses, The Hebrew University of Jerusalem. The Center for Research on the History and Culture of Polish Jews. Department of Yiddish, The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem 1997, s. 128–153. Książka w języku hebrajskim, strona tytułowa po angielsku i po hebrajsku. Pierwodruk [w:] Teatr żydowski w Polsce. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Warszawa, 18–21 października 1993 roku, pod redakcją Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej i Małgorzaty Leyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 206–228 (w tym na stronach 227–228 streszczenie w języku angielskim).

Na język hiszpański

Artykuły

 1. El espectador en el Teatro Laboratorio, przełożył z polskiego Desiderio Navarro, „Criterios” [Hawana, Kuba] enero–junio 1994, nr 31, s. 279–328. Pierwodruk: Widz w Teatrze Laboratorium, [w:] Problemy poetyki pragmatycznej, red. naukowy Eugeniusz Czaplejewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1977, s. 139–168. Późniejsza, znacznie zmieniona i uzupełniona wersja [w:] Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 56–112.
 2. Grotowski traza los caminos: del Drama Objetivo (1983–1986) a las Artes Rituales (desde 1985), przełożyła Elka Fediuk, przy współpracy Carli Pollastrelli, „Mascara” [Mexico] octubre 1992 – enero 1993, nr 11–12, s. 96–113.

Na język japoński

Artykuły

 1. Grotowski – no hiraita michi: Objective Drama – kara Ritual Arts made (1985 – ), przekład Shozo Yoshigami, „Polonika” [Polonica – Tokyo] 1992, nr 3, s. 37–57.
 2. 20 seiki – iu okeru Nihon – to Pōrando – no engeki – kōryū. (Japońsko-polskie kontakty teatralne – dwudziesty wiek), w katalogu wystawy: Szopen – Polska – Japonia. Wystawa z okazji nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego, Komitet Organizacyjny Wystawy, Tokio – Warszawa 1999, s. 218–221.

Na język łotewski

Artykuły

 1. Jeżija Grotovska laboratorija, przełożyła Brigita Silina, „Teatra Vestnesis” [Riga] julijs–decembris 1996, nr 2, s. 21–25. Pierwodruk: „Laboratorium” Jerzego Grotowskiego, „Dialog”1995, nr 11, s. 127–136.

Na język niemiecki

Książki

 1. Das Theater Laboratorium Grotowskis, przeł. Barbara Ostrowska, Verlag Interpess, Warszawa 1979, ss. 154. Mitautor: Tadeusz Burzyński.

Artykuły

 1. Die theatralische Schaustellung im Lichte der Informationstheorie, przeł. Hubert Orłowski, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t, VIII, 1966, z. 2/15, s. 65–88 i t. X, 1967, z. 1/18, s. 122–131. Współautor: Edward Balcerzan. Przedruk [w:] Walter Kroll, Aleksander Flacker (Hrsg)., Literaturtheoretische Modelle und kommunikatives System. Zur aktuellen Diskussion in der polnischen Literaturwissenschaft, Scriptor Verlag Gmbh. Kronenberg Taunus 1974, s. 371–411.
 2. Das Experimentiertheater von Grotowski, „Polnische Rundschau” [Warszawa] 1968, nr 10, s. 8 i 13. Pierwodruk pod tytułem: Grotowski: Teatr Laboratorium, „Polityka” 1968, nr 1, s. 1 i 7.
 3. Konrad Swinarski, „Polnische Rundschau” [Warszawa] 1970, nr 32, s. 7–8. Pierwodruk: Konrad Swinarski. Sylwetka reżysera, „Kultura” 1968, nr 42, s. 10.
 4. Grotowski in statu nascendi, „Radar” [edycja niemiecka] 1978, nr 4, s. 16–18. Pierwodruk: Grotowski in statu nascendi, „Radar” 1978, nr 7, s. 18–19.
 5. Gardzienice – mehr als ein Theater, „Radar” [wersja niemiecka] 1980, nr 2, s. 41–43. Pierwodruk: Gardzienice – więcej niż teatr, „Radar” 1979, nr 12, s. 8–9, 11, 25 i 28.
 6. Theater Laboratorium, „Radar” [edycja niemiecka] 1980, nr 6, s. 18–19. Polska wersja: Dwudziestolecie Teatru Laboratorium, „Radar” 1980, nr 6, s. 19 i 23–24.

Na język rosyjski

Artykuły

 1. Grotowskij i jego Laboratorija, pieriewod s polskogo Larisa Mielnikowa, „Rodnik” (Riga) 1992, nr 2/62, s. 44–47. Fragment książki: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
 2. Grotowskij prokładywajet puti: ot Obiektiwnoj Dramy (1983–1986) do Ritualnych Iskusstw (s 1985 goda), [w:] Eżi Grotowskij: Ot biednogo tieatra k iskusstwu-prowadniku. pieriewod, sostawlienie, priedisłowie, primieczanija Natełły Baszyndżagian, „Artist. Reżyssior. Tieatr”. Moskwa 2003, s. 315–330.
 3. Kantor i Grotowskij: dwa wzgljada na tieatr, Przekład Natalja Kazmina, „Tieartralnaja żizń” (Moskwa) 2001. nr 7, s. 4–7. i nr 8. Wersja poprawiona [w:] „Woprosy Tieatra. Proscaenium” (Rossijskaja Akademija Nauk, Ministerstwo Kultury Rossijskoj Federacii, Gosudarstwiennyj Institut Iskusstwowanija), Moskwa 2008, nr 1–2, s. 317–351.
 4. „Laboratorija” Jerzi Grotowskogo, pieriewod Natalia Kazimina, „Woprosy Tieatra . Proscaenium” (Mokwa: Gosudarstwiennyj Institut Iskusstwoznanija) 2009, nr 3–4, s. 103–119.
 5. Grotowskij w karikaturie, pieriewod Natalia Kazimina, „Woprosy tieatra. Proscaenium” (Gosudarswiennyj Institut Iskusstwoznanija, Moskwa) 2009, nr 3–4, s. 120–124.
 6. Nieriealizowannyje filmy Andżeja Wajdy o Tieatrie Laboratorii, pieriewod s polskogo Denis Wieien, „Kinowiedczieskije zapiski”(Moskwa) 2010, nr 96, s. 277–304.
 7. Tradicija Mejercholda w Polsze posle 1945 goda: Eżi Grotowskij, Eżi Jarockij, Tadeusz Kantor, pieriewod s polskogo Denis Wiren „Woprosy Tieatra. Proscaenium” (Rossijskaja Akademija Nauk, Ministerstwo Kultury Rossijskoj Federacii, Gosudarstwiennyj Institut Iskusstwowanija), Moskwa 2012, nr 3–4, s. 264–292. Tłumaczenie rozdziału: Tradycja Meyerholda w Polsce (po roku 1945): Jerzy Grotowski, Jerzy Jarocki, Tadeusz Kantor, [w:] Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, t. 2, s. 109–155.

Na język serbski

Artykuły

 1. Pozorisna predstava u svetlu teorije informatija, przeł. z niemieckiego: Malena Stojcev, „Pozoriste” (Tuzla) 1973, nr 1–2, s. 46–61 i 70–76. Pierwodruk: Die theatralische Schaustellung im Lichte der Informationstheorie, przeł. Hubert Orłowski, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t, VIII, 1966, z. 2/15, s. 65–88 i t. X, 1967, z. 1/18, s. 122–131. Współautor: Edward Balcerzan.

Na język słowacki

Książki

 1. Jerzy Grotowski. Od „divadla-predstaveni” k Ritualnym hram, przełożył L'udovit Kiss, TALIA-press, Bratislava 1995, ss. 294. Na książkę składają się wybrane prace z dwóch książek opublikowanych w Polsce: Grotowski i jego Laboratorium, PIW, Warszawa 1980 i Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993. Pierwodrukiem jest opublikowany jako posłowie tekst: „Laboratorium” Jerzyho Grotowskeho, s. 267–277.

Artykuły

 1. Praktizovaná utópia. Na príklade Grotovského práce Sviatok a Podujatie Vrch. Project: the Mountain of Flame, [w:] Jerzy Grotowski. Od „divadla-predstaveni” k Ritualnym hram, preložil/przełożył L'udovit Kiss, výber štúdií a redakcia publikácie/wybór tekstów i redakcja Andrej Maťašík, TALIA-press, Bratislava 1995, s. 229–245.
 2. Grotowski vytyčuje trasy: od Objektívnej drámy (1983–1985) k Rituálnym hrám (od roku 1985), [w:] Zbigniew Osiński: Jerzy Grotowski. Od „divadla-predstaveni” k Rituálnym hrám, preložil/przełożył L'udovit Kiss, výber štúdií a redakcia publikácie/wybór tekstów i redakcja Andrej Maťašík, TALIA-press, Bratislava 1995, s. 251–245.

Na język turecki

Artykuły

 1. Grotowski bugun. [Jest to tekst referatu wygłoszonego na WydzialeTeatralnym Uniwersytetu Ankarskiego w ramach sympozjum naukowego: Teatr polski, Ankara, 15–17 IV 1996], przełożyła z polskiego Agnieszka Aysen-Łytko, „Agon Tiyatro” [Ankara] 1996, nr 9, s. 163–165. Polski pierwodruk: Grotowski – dzisiaj, „Arkusz” 1996, nr 9, s. 7.

Na język ukraiński

Artykuły

 1. Grotowskij wiznaczaje naprjami: wid „Ob'iektiwnoj drami” do „Ritualnych mistectw”, przekład Mikoła Szkaraban, „Kultura i żitie” [Kijów] 29 bierzenja 1995.
 2. Grotowskij wiznaczaje marszrut: wid ob’ektiwnoj drami (1983–1986) do ritualnich mistectw (wid 1985), [w:] Eżi Grotowskij: Teatr, Ritual, Performer, przełożył Mikoła Szkaraban, Litopis, Lwiw 1999, s. 159–182.

Na język węgierski

Artykuły

 1. A gyakorlatban muvelt utopia – Grotowski Unnep es Hegy-Projekt. Project: Mountain of Flame szovegel alapjan, Fordditotta: Fejer Iren, „Vilagszinhaz” [Budapest] 1998, s. 152–179. Pierwodruk: Utopia praktykowana. Na przykładzie wypowiedzi Grotowskiego: „Święto” i „Przedsięwzięcie Góra. Project: the Mountain of Flame”, „Notatnik Teatralny” lato 1991, nr 2, s. 204–226. Przedruk [w:] Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 235–278.
 2. Kulturalis kozpontok a nyolcvanas-kilencvenes evek Lengyelorszagaban, wybrała i przetłumaczyła (osseallitotta es forditotta) Fejer Iren, „Vilagszinhaz”, Budapest 1998, s. 220–223. Wersja skrócona. Pierwodruk: The Cultural Centres of the 90s. The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research as an exemple of the cultural centres of the 90s, Translated by Małgorzata Możdżyńska-Nawotka and Andrzej Głazek, [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 1990 – czerwiec 1996 – The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research, 1990 – June 1996, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1996, s. 4–23.
 3. Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski – Ket szinhaz, ket vizio, przełożyła Fejer Iren, „Vilagszinhaz”, Budapest 1998, s. 68–109. Pierwodruk: Kantor i Grotowski: dwa teatry, dwie wizje, „Dialog” 1996, nr 12, s. 144–159 i Errata, „Dialog” 1997, nr 1, s. 197–198.
 4. Grotowski a College de France-ban – Az elso eloadas, przełożyła Fejer Iren, „Vilagszinhaz”, Budapest 1998, s. 211–219. Pierwodruk: Grotowski w Collège de France. Lekcja pierwsza, 27 marca 1997, „Didaskalia”, kwiecień 1997, nr 18, s. 2–5.
 5. Grotowski kitüzi az utat: az Objektív Drámától (1983–1985) a Rituális Müvészetekig (1985 – tol). Przekład na węgierski (Fordittota) Pályi András, [w:] Jerzy Grotowski: Színház és rituálé. Szövegek 1965–1969. Wybór i redakcja (Válogatta és szerkesztette) Janusz Degler, Zbigniew Osiński. Przekład na węgierski (Fordittota) Pályi András, Kalligram, Budapest 1999, s. 181–211.
 6. Grotowski útjai. Az Objektív Drámától a Rituális Müvészetekig. Przekład na węgierski (Fordittota) Pályi András, „Színház” Marcius 1999, nr 3, s. 4–11.

Na język włoski

Książki

 1. Jerzy Grotowski e il suo Laboratorio. Degli spettacoli alle l’Arte come veicolo, a cura e traduzione di Marina Fabbri, przedmowy Eugenio Barba (Cronistoria d’una ribellione – „Kronika buntu”) i Marina Fabbri (Cercare l’acqua), posłowie Franco Ruffini, Bulzoni Editore, Roma 2011.

Artykuły

 1. Gardzienice, piu di un teatro, przełożyła Carla Pollastrelli, „Scena” [Mediolan] 1981, nr 5 [„Mastiere e Sentimenti”. XI Festival Internazionale del Teatro in Piazza. Santarcangelo di Romagna, 6–12 luglio 1981], s. 34–35. Przedruk w: Teatro pollaco: identita' di una cultura.
 2. Progetto di studi e cultura teatrale. Bologna, maggio 1984, Servizi di documentazione teatrale „I Quaderni”, Assesorato alla cultura del Comune di Bologna–Centro Teatrale Roselle, s. 37–42. Polski pierwodruk: Gardzienice–więcej niż teatr, „Radar” 1979, nr 12, s. 8–9, 11, 25 i 28.
 3. Oh romantico teatro polacco! [Skrócona wersja wykładu Inspiracja i znaczenie romantyzmu we współczesnym teatrze polskim, wygłoszonego 29 marca 1985 roku wobec profesorów i studentów Istituto Universitario Orientale. Seminario di Studi dell'Europa Orientale w Neapolu], przekład Lucio Gambacorta, „Il Giornale di Napoli” 29 III 1985, s. 17.
 4. Il Teatro Stanisław Ignacy Witkiewicz di Zakopane, traduzione di Lucio Gambacorta, „Sipario” [Milano] gennaio–febbraio 1988, nr 474, s. 65–66.
 5. La tradizione di Reduta in Grotowski e nel Teatro Laboratorio, Traduzione di Marina Fabbri, „Teatro e Storia” [Il Mulino, Bologna] ottobre 1990, nr 2/9, s. 259–300.
 6. Il teatro degli anni Novanta. [„Teatr polski w latach dziewięćdziesiątych”], Traduzione di Daria Anfelli, „Linea d'Ombra” (Milano) Giugno 1994, nr 94, s. 45–48.
 7. I registi di casa del Teatro Laboratorio delle 13 File. Opole 1964, przełożyła Marina Fabbri, „Teatro e Storia” [Il Mulino, Bologna] 1995, nr 17, s. 201–204.
 8. Il Centro di Studi Grotowskiani e di Ricerca culturale e teatrale, translated from english: Clelia Faletti, „Teatro e Storia” 1996, nr 18, s. 391–397. Pierwodruk: The Cultural Centres of the 90s. The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research as an exemple of the cultural centres of the 90s, translated by Małgorzata Możdżyńska-Nawotka and Andrzej Głazek, [w:] Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 1990 – czerwiec 1996 – The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research, 1990 – June 1996, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1996, s. 4–23.
 9. Grotowski. C’è un rimorso di coscienza in Polonia: il Teatr Laboratorium. A cura di Vito Minoia, zapis spotkania Zygmunta Molika i Zbigniewa Osińskiego z włoskimi grupami teatralnymi w Faenzie we Włoszech w dniu 25 stycznia 1999, zorganizowanego przez Teatro Due Mondi w Faenzie, „Catarsi. Rivista europea” Anno 4, Settembre 1999, nr 10/11, s. 49–52.
 10. Grotowski al Collège de France. Prima lezione, 24 marzo 1997. Traduzione di Marina Fabbri, „Teatro e Storia” Anno XV, 2000, nr 22, s. 41–51. Estratto.
 11. Grotowski e Reduta. La vocazione del teatro. Traduzione di Marina Fabbri, „Culture teatrali” autunno 2003, nr 9 („Intorno di Grotowski”. A cura di Marco De Marinis), s. 107–118. Zeszyt ukazał się w styczniu 2005 roku nakładem Uniwersytetu w Bolonii (Università di Bologna. Dipartimento di Musica e Spettacolo).
 12. Grotowski e la gnosi. Traduzione di Marina Fabbri, „Teatro e Storia” Anno XVIII, 2004, nr 25, s. 293–326 i Estratto. Rocznik ukazał się wiosną 2005.
 13. Il „Laboratorio” di Jerzy Grotowski, [w:] Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio. A cura di Janusz Degler e Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Marina Fabbri e Renata Molinari. Corazzano (Pisa): Titivillus 2005, s. 167-189.
 14. Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski e Stanisław Wyspiański, traduzione di Marina Fabbri, [w:] Pensare per immagini. Stanisław Wyspiański, drammaturgo e pittore. Convegno internazionale nel centenario dalla morte dell’ artista, 19–20 dicembre 2007, a cura di Andrea Ceccherelli, Elżbieta Jastrzębowska, Marcello Piacentini, Anton Maria Raffo, Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma. Conferenze 124, Roma 2008, s. 117–144, w tym na s. 143–144 Streszczenie w języku polskim: Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec Stanisława Wyspiańskiego. Książka ukazała się w 2009 roku.
 15. Lettere di Jerzy Grotowski e Rena Mirecka ad Halina Gallowa, 1957–1970. Edizione per la stampa delle lettere a cura di Zbigniew Osiński, [w:] La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 29–39 (Biblioteca Teatrale 172).
 16. Rena Mirecka: Lettere ad Halina Gallowa e a Zbigniew Osiński, 2003, [w:] La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 41–42 (Biblioteca Teatrale 172).
 17. I quaderni di appunti di Rena Mirecka, [w:] La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 43–49 (Biblioteca Teatrale 172).
 18. Rena Mirecka: Dai quaderni di appunti, 1959–1964. Selezione a cura di Zbigniew Osiński, [w:] La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 51–87 (Biblioteca Teatrale 172).

Wywiady

 1. Luigi A. Santoro: Vi racconto Grotowski. [Wywiad udzielony podczas pobytu stypendialnego Zbigniewa Osińskiego na Uniwersytecie w Lecce we Włoszech w okresie 1 XII 1984 – 31 VII 1985], „Quotidiano di Lecce” 22 I 1985, s. 10–11.