Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jerzy Gurawski, Zbigniew Osiński, Jarosław Broda

Wystawa Jerzy Gurawski – doktor przestrzeni teatralnej
6 października 1990
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Jerzy Gurawski, Zbigniew Osiński, Jarosław Broda
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl