Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Zbigniew Osiński, Torgeir Wethal, Katarzyna Kazimierczuk

Prezentacja filmów dokumentujących działalność Odin Teatret, z wprowadzeniem Torgeira Wethala
25–27 stycznia 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Zbigniew Osiński, Torgeir Wethal, Katarzyna Kazimierczuk
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl