Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Zbigniew Osiński i Michelle Kokosowski

Spotkanie z Michelle Kokosowski z Académie Expérimentale des Théâtre, poprzedzające staż
25 września 1990
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Kinowa

 

Od lewej: Zbigniew Osiński i Michelle Kokosowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl