Wyszukiwanie w mediatece:

Sympozjum Mahabharata w kulturze Indii i Zachodu

Sympozjum Mahabharata w kulturze Indii i Zachodu
18–20 maja 1990
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl