Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jacek Dobrowolski (tłumacz), Eugenio Barba, Janusz Degler, Józef Keler

Promocja książki Zbigniewa Osińskiego Grotowski wytycza trasy
28 września 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Jacek Dobrowolski (tłumacz), Eugenio Barba, Janusz Degler, Józef Kelera, Zbigniew Osiński
Fot. Jerzy Lajstowicz
Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl