Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Torgeir Wethal, Iben Nagel Rasmussen, Zbigniew Osiński

Spotkanie z zespołem Odin Teatret
30 września 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Kinowa

 

Od lewej: Torgeir Wethal, Iben Nagel Rasmussen, Zbigniew Osiński
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl