Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jerzy Prokopiuk, Zbigniew Osiński

Wykład Jerzego Prokopiuka
30 kwietnia 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

 

Od lewej: Jerzy Prokopiuk, Zbigniew Osiński
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl