Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Katarzyna Osińska, Anatolij Wasiljew, Zbigniew Osiński

Próby otwarte do przedstawienia Józef i jego bracia w reżyserii Anatolija Wasiljewa
27–29 kwietnia 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Kinowa

 

Od lewej: Katarzyna Osińska, Anatolij Wasiljew, Zbigniew Osiński
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl