Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jarosław Fret, Ludwik Flaszen

Grotowski powtórzony, tekst Jerzego Grotowskiego w 16. rocznicę jego śmierci czyta i interpretuje Ludwik Flaszen
14 stycznia 2015
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Jarosław Fret, Ludwik Flaszen
Fot. Karol Jarek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl