Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Ludwik Flaszen, Bruno Chojak

Spotkanie z Ludwikiem Flaszenem poświęcone jego książce Grotowski & Company. Źródła i wariacje, prowadzenie Dariusz Kosiński
17 października 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Ludwik Flaszen, Bruno Chojak
Fot. Karol Jarek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl