Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Eugenio Barba, Ludwik Flaszen

50 lat Odin Teatret, spotkanie z zespołem Odin Teatret
8 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Eugenio Barba, Ludwik Flaszen
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

 

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl