Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Rafał Bubnicki, Zbigniew Kozłowski, Ludwik Flaszen, Dariusz Kosiński

Hamlet, spotkanie seminaryjne z udziałem Dariusza Kosińskiego część cyklu „Akropolis, Faust, Hamlet. W teatrze mitów europejskich z Ludwikiem Flaszenem”, w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” Sezon Mistrzów
13 stycznia 2013
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Rafał Bubnicki, Zbigniew Kozłowski, Ludwik Flaszen, Dariusz Kosiński
Fot. Karol Jarek
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl