Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Carolina Pizarro i uczestnicy warsztatów

Dynamika i koordynacja, warsztaty prowadzone przez Elenę Floris i Carolinę Pizarro w ramach Olimpiady Teatralnej „Świat miejscem prawdy” Wrocław 2016
21–23 października 2016
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

 

Na zdjęciu: Carolina Pizarro i uczestnicy warsztatów
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl