Wyszukiwanie w mediatece:

Kamienie i kije. Proces w poszukiwaniu ukrytych znaczeń, warsztaty prowadzone pr

Kamienie i kije. Proces w poszukiwaniu ukrytych znaczeń, warsztaty prowadzone przez Donalda Kitta w ramach Olimpiady Teatralnej „Świat miejscem prawdy” Wrocław 2016
21–23 października 2016
Wrocław, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (SKiBA)

 

Fot. Tobiasz Papuczys
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl