Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Eugenio Barba, Nicola Savarese, Julia Varley

Pięć kontynentów teatru, spotkanie z Nicolą Savaresem i Eugeniem Barbą w ramach Olimpiady Teatralnej „Świat miejscem prawdy” Wrocław 2016
22 października 2016
Wrocław, Barbara: infopunkt, kawiarnia, kultura

 

Od lewej: Eugenio Barba, Nicola Savarese, Julia Varley
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl