Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Roberta Secchi, Iben Nagel Rasmussen

Regula contra Regulam, otwarta sesja warsztatowa Teatro La Madrugada z gościnnym udziałem Iben Nagel Rasmussen
5–12 września 2009
Brzezinka, leśna baza Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

 

Od lewej: Roberta Secchi, Iben Nagel Rasmussen
Fot. Maciej Zakrzewski
Źródło: Teatro La Madrugada

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl