Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Jarosław Fret, Eugenio Barba

Kamień węgielny. Ceremonia powrotu, uroczystość przekazania Instytutowi Grotowskiego praw do Ku teatrowi ubogiemu Jerzego Grotowskiego, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” podczas Roku Grotowskiego 2009
17 czerwca 2009
Wrocław, Teatr Polski we Wrocławiu, Scena na Świebodzkim

 

Od lewej: Jarosław Fret, Eugenio Barba
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl