Wyszukiwanie w mediatece:

Na zdjęciu: Tage Larsen i uczestnicy warsztatów

Regula contra Regulam, otwarta sesja warsztatowa Teatro La Madrugada z gościnnym udziałem Tage Larsena
5–17 września 2010
Brzezinka, leśna baza Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

 

Na zdjęciu: Tage Larsen i uczestnicy warsztatów
Fot. Maciej Zakrzewski
Źródło: Teatro La Madrugada

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl