Marta Bryś

doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2011–2013 pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”, w latach 2013–2014 koordynatorka programowa Festiwalu „Krakowskie Reminiscencje Teatralne”. W 2014 wraz z dr Łucją Iwanczewską współkuratorka projektu „Biografie w teatrze” realizowanego w Cricotece. W 2015 koordynowała promocję Teatru POP-UP w Krakowie, w ramach którego była również producentką autorskiego projektu „SPI->RA->LA” Krystiana Lupy, Piotra Skiby i Igi Gańczarczyk. W 2016 roku współpracowała z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie jako kuratorka przeglądu filmów o diasporze „Za rok w Jerozolimie…” oraz koordynatorka pokazu spektaklu If At All Contemporary Kibbutz Dance Company. W 2016 koordynatorka produkcji oraz promocji projektu „Radio Głosy” realizowanego przez Galerię F.A.I.T. w Krakowie. W latach 2014–2015 oraz 2016–2017 była członkinią Komisji w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie pracuje w krakowskiej Galerii F.A.I.T. i wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym realizuje projekt Krakowski Salon Sztuki oraz w Teatrze ROZBARK w Bytomiu. Publikuje na łamach „Didaskaliów”, „Notatnika Teatralnego”, „Dialogu”, „Opcji”.