Małgorzata Dziewulska

eseistka, pisarka teatralna, reżyserka. W latach siedemdziesiątych była współzałożycielką eksperymentalnego Puławskiego Studia Teatralnego, a następnie współpracowała z Laboratorium Jerzego Grotowskiego (m.in. prowadziła jeden z Uli w czasie Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów w 1975). W latach 1991–1996 w kierownictwie literackim Starego Teatru w Krakowie, w okresie dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego (1997–2002) kierowniczka literacka Teatru Narodowego w Warszawie, w latach 2002–2007 autorka programu edukacyjnego Teatru Dramatycznego w Warszawie. W latach osiemdziesiątych wykładała w Zakładzie Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1994–2009 na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Współredagowała miesięcznik „Res Publica”. Jest autorką ważnych i głośnych książek o teatrze: Teatr zdradzonego przymierza (1985), Artyści i pielgrzymi (1995) i Inna obecność (2009). Ostatnio wyreżyserowała film dokumentalny o Ludwiku Flaszenie.