Grzegorz Ziółkowski

prof. UAM dr hab. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Poszukiwacz i badacz, nauczyciel, reżyser teatralny, wydawca, tłumacz, redaktor i współredaktor szeregu publikacji. Ostatnio opublikował monografię A Cruel Theatre of Self-Immolations: Contemporary Suicide Protests by Fire and Their Resonances in Culture (Routledge, London – New York 2020), stanowiącą skrócone i uaktualnione wydanie książki Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018), za którą otrzymał w 2019 roku Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
Zob.: http://grzeg.home.amu.edu.pl