Dorota Buchwald

absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1985), teatrolog, praktyk i teoretyk dokumentowania teatru; w latach 2014–2018 dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, w latach 1989–1990 sekretarz literacki Teatru Dramatycznego w Warszawie, 1990–1997 dokumentalista i redaktor wydawnictw Związku Artystów Scen Polskich, 1997–2003 kierownik Działu Dokumentacji Teatru w ZASP, 2003–2014 kierownik Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Teatralnym, 1995–2014 redaktor miesięcznika „Dialog”. Redaktor wydawnictw teatralnych i książek, autorka tekstów o teatrze i rozmów drukowanych w „Antenie”, „Teatrze”, „Dialogu”, „Notatniku Teatralnym” i „Pamiętniku Teatralnym”, pomysłodawczyni i redaktor elektronicznej Encyklopedii Teatru Polskiego, kierownik i uczestnik projektów i grantów naukowych dotyczących ekonomii i zarządzania w instytucjach artystycznych, dramatopisarstwa, architektury teatralnej, recepcji twórczości Williama Shakespeare’a. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.