Antonio Attisani

(ur. 1948) rozpoczął karierę teatralną w 1968 roku jako aktor najpierw w Piccolo Teatro w Mediolanie, następnie w Teatro del Sole i Gruppo della Rocca. Od 1975 do 1981 był redaktorem naczelnym czasopisma „Scena”. W kolejnych latach działał jako krytyk teatralny i dwukrotnie kierował Festiwalem Santarcangelo. W latach 1992–2018 wykładał przedmiot Kultury teatralne na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji, następnie na Uniwersytecie Turyńskim. Opublikował, między innymi, dwie monografie o teatrze tybetańskim, liczne prace poświęcone współczesnemu teatrowi (przede wszystkim Théâtre du Radeau, Jerzemu Grotowskiemu, Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards) i teatrowi żydowskiemu. Członek komitetu naukowego międzydyscyplinarnego ośrodka kształcenia Mechrì. Laboratorio di filosofia e cultura. Jego najnowsza publikacja – La tenda. Teatro e conoscenza. Dialogo tra Antonio Attisani e Carlo Sini – ukaże się nakładem mediolańskiego Jaca Book w 2021.
ORCID: 0000-0002-3449-8623